Chính tả: Dòng kinh quê hương


Lời giải chi tiết 1. Nghe – viết: Dòng kinh quê hương             Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc… Vẫn như có một giọng...