Chính tả: Hành trình của bầy ong


Lời giải chi tiết 1. Nhớ - viết: Hành trình của bầy ong (Hai khổ thơ cuối) Bầy ong rong ruổi trăm miền Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa. Nối rừng hoang với biển xa Đất nơi đâu...