Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh


Lời giải chi tiết 1. Nghe – viết: Kì diệu rừng xanh (từ Nắng trưa …. đến cảnh mùa thu)         Nắng trưa đã rọi xuống đỉnh đầu mà rừng sâu vẫn ẩm lạnh, ánh nắng lọt qua...