Chính tả : Một chuyên gia máy xúc


Lời giải chi tiết 1. Nghe - viết: Một chuyên gia máy xúc (từ Qua khung cửa kính... đến những nét giản dị, thân mật)      Qua khung cửa kính buồng máy, tôi nhìn thấy một người ngoại quốc cao...