Chính tả: Mùa thảo quả


Lời giải chi tiết 1. Nghe - viết: Mùa thảo quả (từ Sự sống .... đến từ dưới đáy rừng)    Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày...