Chính tả (Nghe – viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động


Lời giải chi tiết 1. Nghe - viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động Ngày 1-5-1886, công nhân thành phố Chi-ca-gô, nước Mĩ, xuống đường biểu tình đòi làm việc theo chế độ 8 giờ một ngày. Từ Chi-ca-gô,...