Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con


Lời giải chi tiết 1. Nghe – viết:Người mẹ của 51 đứa conỞ huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có một phụ nữ không sinh con nhưng lại được 51 người gọi bằng mẹ. Suốt 35 năm qua, bà thức...