Chính tả (Nghe – viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực


Lời giải chi tiết 1. Nghe - viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực    Nguyễn Trung Trực sinh ra trong một gia đình làm nghề chài lưới trên sông Vàm Cỏ. Năm 23 tuổi, ông lãnh đạo cuộc nổi dậy ở...