Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây


Lời giải chi tiết 1 : Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây (hai khổ thơ đầu)Chiều đi học vềChúng em qua ngôi nhà xây dởGiàn giáo tựa cái lồng che chởTrụ bê tông nhú lên như một mầm câyBác...