Chính tả: Núi non hùng vĩ


Lời giải chi tiết 1. Nghe - viết: Núi non hùng vĩNúi non hùng vĩ    Vượt hai con sông hùng vĩ của miền Bắc, qua đất Tam Đường núi nhu nhú như chín mươi chín cái bánh bao tày...