Chính tả: Sang năm con lên bảy


Lời giải chi tiết 1. Nhớ - viết: Sang năm con lên bảy (từ Mai rồi con lớn khôn... đến hết)Sang năm con lên bảyMai rồi con lớn khônChim không còn biết nói Gió chỉ còn biết thổiCây chỉ còn là...