Chính tả: Tà áo dài Việt Nam


Lời giải chi tiết 1.  Nghe - viết: Tà áo dài Việt Nam (từ Áo dài phụ nữ... đến chiếc áo dài tân thời.)Tà áo dài Việt Nam   Áo dài phụ nữ có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân. Phổ biến hơn là...