Chính tả – Tuần 22 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


Chọn làm bài tập 1 hoặc 2:1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố.                                               ...
(1) Tìm các từ:a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:- Máy thu thanh, thường dùng để nghe tin tức:- Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh:- Đơn vị thời gian nhỏ...