Chính tả – Tuần 32 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


(1) điền vào ô trốnga) l hoặc nLàm nươngXen vào giữa những đám đá tai mèo, những ……ương đỗ, ……ương ngô xanh um trông như những ô bàn cờ. Các bà, các chị ……ưng đeo gùi tấp ……ập đi ……àm...
Điền vào chỗ trống từ:a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l  hoặc n, có nghĩa như sau:................- Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta:………......- Nơi tận cùng ở phía nam trái đất, quanh năm đóng băng:................- Một...