Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1


1. Điền một vần thích hợp với cả 3 chỗ trống dưới đây:Chân trâu đốt lửa trên đồngRạ rơm thì ít, gió đông thì nh....Mải mê đuổi một con d....Củ khoai nướng để cà ch.... thành tro.2. Điền tiếng có chứa...