Dàn ý Phân tích nhân cách nhà nho trong Bài ca ngất ngưởng

Dàn ý

I. Mở bài: giới thiệu tác phẩm Bài ca ngất ngưỡng

Ví dụ:

Nguyễn Công Trứ là một vị quan, ông có những tài năng và chí khí, văn võ song toàn nhưng đường công danh của ông gặp nhiều khó khăn và gian nan. Ông còn là một người dân yêu nước, muốn cống hiến cho đất nước nhưng có những điều cản trở bước chân của ông. Để nói lên quãng đời làm quan và những khó khăn mà ông gặp phải trong quá trình làm quan ông đã sáng tác nên Bài ca ngất ngưỡng, chúng ta cùng đi tìm hiểu nhân cách nhà nho trong tác phẩm.

II. Thân bài: nhân cách nhà nho trong Bài ca ngất ngưỡng.

1. Nhân cách nhà nho khi làm quan

Loading...
 • Trung thành với vua
 • Muốn đóng góp sức mình cho đất nước, nhân dân
 • Tránh những cám dỗ, cạm bẫy
 • Tài năng muốn sử dụng đúng chỗ, đúng nơi

2. Nhân cách nhà nhơ trong cuộc sống:

 • Thích những điều giản dị
 • Làm những điều bình dị, chân thành
 • Nhà nho không màng đến khen thưởng
 • Ông luôn giữ đúng nhân cách, chừng mực của bản thân

3. Nhân cách của ông trong chốn triều đình

 • Có quan niệm rõ ràng
 • Không đánh mất bản thân
 • Coi trọng bản thân
 • Cái tôi rât ca

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về nhà nho trong Bài ca ngất ngưỡng

Ví dụ:

Bài ca ngất ngưỡng nói lên cách sống, thái độ sống khác người của một vị quan trong cuộc sống đầy cám dỗ và khó khăn. Tác giả khẳng định cái tôi ngất ngưỡng của mình.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

 • dàn ý nhân cách nhà nho trong bài ca ngất ngưởng