Đất nước chúng mình lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Với soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Đất nước chúng mình trang 110, 111 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2.

* Khởi động: 

Câu hỏi trang 110 Tiếng Việt lớp 2: Đoán xem các bạn nhỏ trong tranh nói gì?

dat nuoc chung minh lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc - Đất nước chúng mình lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Trả lời: 

– Đây là bản đồ đất nước chúng mình – đất nước Việt Nam.

– Việt Nam ở chỗ này trên bản đồ thế giới.

* Đọc văn bản:

Đất nước chúng mình

dat nuoc chung minh lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 1 - Đất nước chúng mình lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thứcdat nuoc chung minh lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 2 - Đất nước chúng mình lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

* Trả lời câu hỏi: 

Câu 1 trang 111 Tiếng Việt lớp 2: Sắp xếp các thẻ dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài học:

dat nuoc chung minh lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 3 - Đất nước chúng mình lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Trả lời: 

Thứ tự: thẻ 2 – thẻ 3 – thẻ 1 – thẻ 4.

Câu 2 trang 111 Tiếng Việt lớp 2: Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào?

Trả lời: 

Lá cờ Tổ quốc ta có hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh.

Câu 3 trang 11 Tiếng Việt lớp 2: Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta?

Trả lời: 

– Những vịa nh hùng: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh.

Câu 4 trang 111 Tiếng Việt lớp 2: Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước?

Trả lời: 

– Miền Bắc và miền Trung 1 năm có 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông.

– Miền Nam có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô.

>> Xem thêm:  Viết trang 50 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

* Luyện tập theo văn bản đọc: 

Câu 1 trang 111 Tiếng Việt lớp 2: Tìm các tên riêng có trong bài đọc.

Đáp án : 

Việt Nam, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh, Bắc, Trung, Nam.

Câu 2 trang 111 Tiếng Việt lớp 2: Dùng từ là kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu.

dat nuoc chung minh lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 4 - Đất nước chúng mình lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Trả lời: 

dat nuoc chung minh lop 2 tieng viet lop 2 ket noi tri thuc 5 - Đất nước chúng mình lớp 2 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức