Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Hóa học 10


Đề bàiCâu 1. Chỉ ra câu sai trong các câu nhận xét sauA.Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.B.Hiđro sunfua vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.C.Lưu huỳnh trioxit là oxit axit tương ứng...
Đề bàiCâu 1. Cho phản ứng của sắt với oxi như hình vẽ sau:Vai trò của lớp nước ở đáy bình là A.giúp cho phản ứng của sắt với oxi xảy ra dễ dàng hơn.B.hòa tan oxi để phản ứng với...