Đọc mở rộng trang 108 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Với soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Đọc mở rộng trang 108 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2.

Câu 1 trang 108 Tiếng Việt lớp 2: Tìm đọc một câu chuyện kể về Bác Hồ.

Trả lời:

– Câu chuyện: Quả táo của Bác Hồ

Vào một chuyến sang Pháp đàm phán với chính phủ Pháp về những vấn đề liên quan đến vận mệnh của đất nước năm 1946, Bác đã được thị trưởng thành phố Pari mở tiệc tiếp đãi rất long trọng. Khi ra về, Bác lấy trên bàn một quả táo bỏ vào túi khiến mọi người rất ngạc nhiên về hành động đó.

Vừa ra đến cửa, Bác thấy có nhiều bà con Việt Kiều và người Pháp đến đón mừng Bác. Bác thấy một người mẹ bế cháu bé trên tay, Bác tiến lại gần bế cháu bé và cho bé quả táo mà Bác đã lấy trong bữa tiệc. Mọi người đều cảm động trước tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi.

Câu 2 trang 108 Tiếng Việt lớp 2: Kể lại câu chuyện đã đọc. Nói cảm xúc của em sau khi đọc câu chuyện.

Trả lời:

Cảm xúc của em sau khi đọc câu chuyện: Bác Hồ luôn dành tình cảm cho thiếu nhi, dành sự quan tâm cho thiếu nhi từ những điều nhỏ nhất.