Đọc mở rộng trang 132 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Với soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Đọc mở rộng trang 132 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2.

Câu 1 trang 132 Tiếng Việt lớp 2: Tìm đọc một câu chuyện hay một bài thơ nói về nghề nghiệp.

Trả lời: 

Bài thơ Tặng cô

Tặng cô bao đóa hoa hồng

Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân

Tháng ngày dạy dỗ ân cần

Cho bao thế hệ góp phần dựng xây

Tiếng cô tưởng nhớ mới đây

Xây bao hạnh phúc tràn đầy yêu thương.

Câu 2 trang 132 Tiếng Việt lớp 2: Nói với bạn những điều thú vị của nghề nghiệp được nói đến trong câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc.

Trả lời:

Những điều thú vị của nghề nghiệp được nói đến trong bài thơ: Sự biết ơn, ghi nhớ công lao dạy dỗ của học sinh đối với cô giáo.

>> Xem thêm:  Kể chuyện Gọi bạn trang 81 | Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức