Đọc mở rộng trang 99 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Với soạn, giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Đọc mở rộng trang 99 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2.

Câu 1 trang 99 Tiếng Việt lớp 2: Tìm đọc bài thơ, câu chuyện viết về các chú bộ đội hải quân.

Trả lời:

Ví dụ: Chú hải quân, Anh hải quân và biển, Bố em là lính biển, Chú bộ đội của Tổ quốc em ơi! …

Câu 2 trang 99 Tiếng Việt lớp 2: Đọc cho các bạn nghe những câu văn, câu thơ em thích.

Trả lời:

Bài thơ : Chú hải quân 

Đứng canh ngày, canh đêm

Ngoài xa vời hải đảo

Kìa! Bóng chú hải quân

Dưới trời xanh trứng sáo.

Mặc nắng mưa gió bão

Cây súng chú chắc tay

Quân thù mà ló mặt

Biển lớn sẽ vùi thây.

Em mong ngày khôn lớn

Sẽ vượt sóng ra khơi

Cũng cầm chắc tay súng

Giữ lấy biển lấy trời.

>> Xem thêm:  Viết trang 41 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức