Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam


Lời giải chi tiết 1. Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện Trả lời: Có thể kể lại các đoạn như sau: Tranh 1: Tuệ Tĩnh...