Kể chuyện: Chiếc đồng hồ


Lời giải chi tiết 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, hãy kể lại từng đoạn câu chuyện. Trả lời: - Tranh 1: Được tin Trung ương rút bớt một số...