Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc


Lời giải chi tiết Đề bài: Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc nói về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Gợi ý1. Nội dung:a)  Ví dụ về...