Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 12


Lời giải chi tiết Đề bài: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trườngTrả lời:Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở sách hay...