Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 15


Lời giải chi tiết Đề bài: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân.Trả lời:Nghĩa trang thôn...