Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 20


Lời giải chi tiết Để bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.Trả lời:1. Thế nào là sống, làm việc theo pháp luật,...