Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 23


Lời giải chi tiết Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự, an ninh. Trả lời: Giữ gìn an ninh trật tự là nhiệm vụ của mỗi...