Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 30


Lời giải chi tiết Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài. Trả lời: Bài đọc tham khảo Hai Bà Trưng Năm 34 sau Tây Lịch,...