Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 33


Lời giải chi tiết Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về việc gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình,...