Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc – Tuần 5


Lời giải chi tiết Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranhBài làm tham khảoChiến tranh đã qua đi được một thời gian dài thế nhưng những nỗi...