Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 5


Lời giải chi tiết Đề bài: Kể lại một câu chuyện mà em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranhTrả lời:Vua Quang Trung đại phá quân ThanhNghe tin quân Thanh đã chiếm Thăng Long, Bắc...