Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 21


Chọn một trong các đề bài sau : 1. Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử - văn hoá. 2. Kể một...