Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 27


Lời giải chi tiết Chọn một trong hai đề bài sau :1. Kể một câu chuyện mà em biết trong cuộc sống nói lên truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam ta.2. Kể một kỉ niệm về...