Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 3


Lời giải chi tiết Kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước.Đề bài: Em hãy kể lại một buổi lao động dọn vệ sinh đường phố nơi em sinh sống.Bài làm:     Nhà em nằm...