Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 34


Lời giải chi tiết Chọn một trong hai đề bài sau :1. Kể một câu chuyện mà em biết về việc gia đình, nhà trường hoặc xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi.2. Kể về một lần em cùng...