Kể chuyện: Lớp trưởng của tôi


Lời giải chi tiết 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ, kể lại từng đoạn câu chuyện.Trả lời:Tranh 1: Vân được bầu làm lớp trưởng, mấy bạn trai trong lớp bình luận sôi...