Kể chuyện: Người đi săn và con nai


Lời giải chi tiết 1. Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo), kể lại từng đoạn tranhminh họa và lời gợi ý dưới mỗi tranh: Trả lời: Tranh 1: Từ chập tối người đi săn đã chuẩn bị...