Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng


Lời giải chi tiết 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện.Trả lời:- Tranh số 1: Anh hàng dầu mất tiền. Bởi vì trước đó có người...