Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai


Lời giải chi tiết 1. Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh dưới đây, hãy kể lại câu chuyện "Tiếng Vĩ cầm ở Mỹ Lai".Trả lời:1. Bên dòng sông Trà...