Kể chuyện: Vì muôn dân


Lời giải chi tiết 1. Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, hãy kể lại từng đoạn câu chuyện.Trả lời:Tranh 1: Cha của Trần Quốc Tuấn trước khi qua đời dặn con...