Lập dàn ý phân tích đoạn trích Cảnh Ngày Xuân

Đề bài: Lập dàn ý phân tích đoạn trích ” Cảnh Ngày Xuân”

Bài làm

a, Mở Bài

– Giới thiệu về tác giả Nguyễn Du, giới thiệu tác phẩm Truyện Kiều.

– Giới thiệu đoạn trích Cảnh Ngày Xuân.

b, Thân Bài

* Giới thiệu chung: Vị trí của đoạn trích nằm ở đâu, bố cục, bút pháp tả cảnh thiên nhiên.

B1: Phân tích 4 câu thơ đầu: Bốn câu thơ đầu tả cảnh ngày xuân.

– Hai câu đầu (Trích thơ, phân tích).

-> Chuyển ý:

– Hai câu tiếp (Trích thơ, phân tích)

B2: Phân tích tám câu tiếp (Khung cảnh lễ hội tiết trời thanh minh).

– Hai câu đầu: Giới thiệu khái quát: Trong ngày thanh minh diễn ra hai hành động cùng một lúc (lễ tảo mộ và hội đạp thanh).

– Bốn câu tiếp theo: Tả khung cảnh hội đạp thanh.

– Hai câu tiếp: Tả khung cảnh lễ tảo mộ.

B3: Sáu câu thơ cuối.

– Gợi tả khung cảnh chị em Thúy Kiều du xuân trở về.

* Đánh giá, khái quát.

– Nghệ thuật: Bố cục chặt chẽ, kết hợp bút pháp tả và gợi, sử dụng từ ngữ giàu chất tạo hình.

– Nội dung: Đoạn trích là bức tranh thiên nhiên tươi đẹp trong sáng là bối cảnh gặp gỡ Kim – Kiều.

c, Kết bài

– Tổng kết lại toàn bộ bài thơ.

– Sâu chuỗi lại toàn bộ nội dung và nêu ra một vài nghệ thuật đặc sắc mà Nguyễn Du đã sử dụng.

Có thể bạn thích?

Xem thêm:  Giới thiệu về món ăn bún riêu cua