Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận – Ngữ văn 12


Xem thêm: Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận - đầy đủ nhất tại đâyI. Luyện tập trên lớpCâu 1:Các thao tác lập luận đã học:- Chứng minh là dùng dẫn chứng  và lí lẽ ...
Lời giải chi tiết I. LUYỆN TẬP Ở NHÀ1. Những thao tác lập luận đã học. Nêu những đặc trưng cơ bản của từng thao tác.Trả lời:Các thao tác lập luận đã học:-   Thao tác lập luận phân tích: chia đối...