Luyện từ và câu: Câu ghép


Lời giải chi tiết I. Nhận xétĐọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:               Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to....