Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô


Phương pháp giải - Xem chi tiết GHI NHỚ 1. Đại từ xưng hô là từ được mọi người dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp: tôi, chúng tôi, mày, chúng mày, nó, chúng nó,......