Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi


Phương pháp giải - Xem chi tiết GHI NHỚ Dùng từ đồng âm để chơi chữ là dựa vào hiện tượng đồng âm, tạo ra câu nói có nhiều nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người...
Lời giải chi tiết 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng2. Lập bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu sau: Chủ điểm Tên bài...
Lời giải chi tiết 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng2. Nghe viết:Nỗi niềm giữ nước giữ rừng    Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng....
Lời giải chi tiết 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng 2. Ghi lại chi tiết mà em thích nhất trong một bài văn miêu tả đã học dưới đây: a) Quang cảnh làng mạc ngày mùa b)...
Lời giải chi tiết 1. Trao đổi trong nhóm để lập bảng từ ngữ về các chủ điểm đã được học theo mẫu sau:   Việt Nam - Tổ quốc em Cánh chim hòa bình Con người với thiên nhiên...
Lời giải chi tiết 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng  2. Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân của tác giả Nguyễn Văn Xe. Phân vai trong nhóm để tập diễn một trong...
Lời giải chi tiết 1. Thay những từ in đậm trong đoạn văn dưới đây bằng các từ đồng nghĩa cho chính xác hơn:    Hoàng bê chén nước bảo ông uống. Ông vò đầu Hoàng và bảo: "Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học...
Lời giải chi tiết Tiết 7 A. Đọc thầm Mầm non Dưới vỏ một cành bàng        Còn một vài lá đỏ               Một mầm non nho nhỏ     Còn nằm ép lặng...
Lời giải chi tiết Đề bài: Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.   Bài tham khảo Trường của em mang tên một vị anh hùng dân tộc - Trường Tiểu học...