Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối


Lời giải chi tiết I - Nhận xét1. Mỗi từ ngữ được in đậm dưới đây có tác dụng gì ?Miêu tả một em bé hoặc một chú mèo, một cái cây, một dòng sông mà ai cũng miêu tả...