Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu


Lời giải chi tiết 1. Trong đoạn văn sau, người viết đã dùng những từ ngữ nào để chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng)? Việc dùng nhiều từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác...