Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường


Lời giải chi tiết 1. Qua đoạn văn sau, em hiểu "khu bảo tồn đa dạng sinh học" là gì?    Rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên là khu bảo tồn đa dạng sinh học với ít nhất 55 loài...