Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc


Lời giải chi tiết 1. Chọn ý thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc:a) Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên.b) Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.c) Hồ hởi,...